Nobelprisvinner i økonomi, Robert C Merton var i Oslo 9. oktober 2015

http://bit.ly/1Rd6swY

Benytt denne sjeldne muligheten til å høre professor og nobelprisvinner i økonomi Robert C. Mertons tanker om den økte globale utfordringen med å finansiere pensjonisttilværelsen.

I følge Merton er det fire muligheter for å sikre seg økonomisk trygghet som pensjonist:

    1. Spare mer til egen pensjon gjennom å redusere forbruket gjennom livet.
    2. Arbeide lenger før man pensjoneres.
    3. Ta økende økonomisk risiko for investert sparekapital (og ta konsekvensen hvis investeringen viser seg å bli negativ).
    4. Forbedre inntektene ved å ta i bruk opparbeidede verdier, for eksempel boligkapitalen.

Foredraget munner ut i en analyse av den siste muligheten. På engelsk kalles det ”reverse mortage”, på norsk kjenner vi det som ”Seniorlånet”. Professor Merton vil analysere hvordan boligkapitalen best kan tas i bruk og bidra til å løse en alvorlig global finansiell utfordring.

Klikk på linken for mer info om arrangementet.