For banker

Etter 20 år har 10 norske banker lånt ut 10 milliarder i Seniorlån.
Lånebehovet er fremdeles stort.

Til tross for 20 år med kontinuerlig vekst for Seniorlån, er det kun et mindretall av boligeiere over 60 som har tatt opp Seniorlån og fått tilgang til sparepengene de har bundet opp i boligen. De siste årene har dessuten prisstigning og høyt rentenivå gitt mange en trangere økonomi, ikke minst mange over 60 som ikke lenger kan øke inntekten ved å jobbe mer.

Vårt mål for de neste 20 årene er at flere norske banker vil tilby Seniorlån til sine kunder.
og dermed gi flere boligeiere over 60 litt mer å rutte med i hverdagen.

Vi tilbyr i dag teknisk støtte for produktløsningen til følgende banker; Bien Sparebank, BN Bank, Grong Sparebank, JBF, KLP Banken, OBOS banken, Oslofjord Sparebank, Romerike Sparebank, Sparebanken Vest og Strømmen Sparebank.