Etter 17 år med kontinuerlig vekst og 8,2 milliarder i utlån fra norske banker er Seniorlån blitt del av undervisningen på Norges Handelshøyskole.

Reverse mortgages, eller Seniorlån som produktet kalles på norsk, ble introdusert i Norge i 2005 av selskapet LittExtra. I januar 2023 var Thor Sandvik, primus motor for Seniorlån i Norge, invitert til Norges Handelshøyskole for å holde foredraget «Reverse mortgages in Norway»  som del av kursprogrammet «Finance Innovations in Insurance».

Første bank til å tilby produktet var Bien Sparebank. Senere har følgende banker kommet til:

KLP Banken, BN Bank, Strømmen Sparebank, Romerike Sparebank, Jernbanepersonalets Sparebank, Oslofjord Sparebank, OBOS-banken, Sparebanken Vest og Grong Sparebank.

Professor Svein-Arne Persson, ansvarlig for kursprogrammet «Finance Innovations in Norway» ved Norges Handelshøyskole (til venstre) og Thor Sandvik, daglig leder av selskapet LittExtra AS som tilbyr Seniorlån til norske banker.