LA BOLIGEN ØKE DIN PENSJON
Med seniorlån frigjør du sparekapital fra boligen,
og får fra banken en rett til å bo hjemme så lenge du ønsker vil eller kan.
KONTAKT OSS

En unik låneavtale for boligeiere over 60 år.

Med seniorlånet LittExtra får du både økt handlefrihet og økt trygghet. Du får økt pensjon gjennom å frigjøre en del av sparekapitalen du har i boligen din. Og du sikrer deg rett til å bli boende hjemme i egen bolig så lenge du lever. Denne kombinasjonen er det kun seniorlånet LittExtra som tilbyr.

La boligen øke pensjonen din

Slik virker seniorlånet LittExtra

Slik fungerer seniorlånet LittExtra

  • 1. Du får et lån, banken får pant i boligen din mens du får en livsvarig rett til å bo i din egen bolig så lenge du ønsker vil eller kan.
  • 2. Du kan få lånet utbetalt som ett større beløp, som en månedlig utbetaling, eller en kombinasjon.
  • 3. Du beholder eierskapet til boligen. En verdistigning tilfaller deg eller dine arvinger.
  • 4. Det er boligens verdi og din alder som avgjør hvor mye du kan få, din inntekt har ingen betydning.
  • 5. Du behøver ikke løpende å betale verken renter eller avdrag. Lånet forfaller først ved permanent overgang til sykehjem, salg eller bortgang.
  • 6. Om du ønsker det kan du gjøre innbetalinger og du kan innfri lånet når du vil. Om du ikke innbetaler noe vil rentene bli lagt til lånesaldo.
  • 7. Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som dekker tapet.
  • 8. Arvingene kan overta boligen ved å gjøre opp lånet.
  • 9. Tryggheten som ligger i seniorlånet LittExtra innebærer at renten er noe høyere en ordinære lån. Renten varierer mellom bankene som tilbyr LittExtra
  • 10. Selv om du velger å ikke løpende betale renter får du fradrag for disse i selvangivelsen.

Omtale av seniorlånet LittExtra

Ønsker du å spe på pensjonen din?

JANUARY 25, 2019

NRK Dagsrevyen 27.12.2018

January 14, 2019

Dårlig råd fra Pensjonistforbundet

November 16, 2018

AKTUELT