Hva er LittExtra?

LittExtra er en unik låneavtale for boligeiere over 60 år. Med LittExtra frigjør du en del av sparekapitalen som du har bundet i boligen, samtidig som du er sikret å kunne bo i boligen resten av livet. Denne kombinasjonen er LittExtra alene om på dagens lånemarked.

Se flere filmer og les mer om hvordan lånet fungerer lenger ned på siden.

Slik virker LittExtra

Ofte stilte spørsmål

LittExtra og Rammelån

Slik fungerer LittExtra

Husikon_ny1. Du får et lån, banken får pant i boligen din mens du får en livsvarig rett til å bo i din egen bolig så lenge du ønsker vil eller kan.
Husikon_ny2. Du kan få lånet utbetalt som ett større beløp, som en månedlig utbetaling, eller en kombinasjon.
Husikon_ny3. Du beholder eierskapet til boligen. En verdistigning tilfaller deg eller dine arvinger.
Husikon_ny4. Det er boligens verdi og alder som avgjør hvor mye du kan få, din inntekt har ingen betydning.
Husikon_ny5. Du behøver ikke løpende å betale verken renter eller avdrag. Lånet forfaller først ved permanent overgang til sykehjem, salg eller bortgang.
Husikon_ny6. Om du ønsker det du gjøre innbetalinger og du kan innfri lånet når du vil.
Husikon_ny7. Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som dekker tapet.
Husikon_ny8. Arvingene kan overta boligen ved å gjøre opp lånet.
Husikon_ny9. Tryggheten som ligger i LittExtra innebærer at renten er noe høyere en ordinære lån. Renten varierer mellom bankene som tilbyr LittExtra
Husikon_ny10. Selv om du velger å ikke løpende betale renter får du fradrag for disse i selvangivelsen.